Dobruška – domácí péče Plzeň s.r.o.

Agentura domácí péče


tel.: 377 243 155
e-mail:
vrchnisestra@domacipeceplzen.cz
info@domacipeceplzen.cz
web: www.domacipeceplzen.cz
umístění na poliklinice: Budova A, 5. patro

Zaměstnanci

Mgr. Kateřina Kozáková, jednatelka
Bc. Pavla Odvárková, vrchní sestra
Jitka Čejková, zástupkyně vrchní sestry
Pavla Srovnalová, asistentka

Pracovní doba

Po - Pá8:00 - 15:00

Smluvní pojišťovny

111– Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna
205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven
211 – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

Specifikace Činnosti

Poskytujeme domácí zdravotní a rehabilitační péči pacientům všech věkových kategorií (včetně dětí), dlouhodobě nemocných pacientů, pacientů po propuštění z nemocnice, pacientů po úrazech, a to na území celého města Plzně.
Námi poskytované zdravotní služby reflektují individuální požadavky každého pacienta a jsou realizovány v pohodlí jejich domova.
Zdravotní služby domácí péče jsou při indikaci ošetřujícím nebo praktickým lékařem v plné výši hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.